Kvalitetsarbete.

För att säkerställa god kvalitet har vi två gånger i månaden genomgång av kallelser, nya material och metoder, avvikelser, hygienrutiner och remissinstanser/tandteknik.

Minst 1 gång per år sker en större verksamhetsplanering.

Hygien

Inom tandvården är det mycket viktigt att hålla en hög standard och kvalitet inom området hygien och smittskydd. Vi har därför en kontinuerlig kontroll av alla processer som har betydelse inom området.

Våra rutiner är dokumenterade och uppfyller myndigheternas krav på hygien och smittskydd.

Utrustning

Alla utrustningar har serviceavtal och kontrolleras regelbundet enligt tillverkarnas rekommendationer.

Vi använder material som har vetenskaplig dokumentation eller lång beprövad erfarenhet.

Journal

Vi håller en standard som uppfyller myndigheternas krav inom området journalföring. Vi vill säkerställa adekvat vård genom noggrant och systematiskt genomförande av journalanteckningar och tidigt upptäcka sjukdom i munnen genom noggranna undersökningar. Vi skyddar patientens integritet.

Remisser

Vi samarbetar med specialister inom alla tandvårdens områden.

Fortbildning

Hela teamet går regelbundna kurser för att säkerställa god tandvård och utöka vår kompetens.

HLR

Vi utbildas i HLR regelbundet

Privattandläkarna

Vi är medlemmar i privattandläkarna. Medlemskapet är en extra trygghet för dig som patient.

Patienter som väljer att gå till en av Privattandläkarnas medlemmar har tillgång till Privattandvårdsupplysningen och förtroendenämnden.

Som patient får man dessutom en extra trygghet genom Privattandläkarnas trygghetspaket vilket innebär att vi åtar sig att följa Privattandläkarnas etiska riktlinjer och deras unika överenskommelse med Konsumentverket.