Implantat

Om man förlorat en eller flera tänder och vill ersätta dessa är det ibland lämpligt med implantat. Vid implantatbehandling installeras en titanskruv i käken som får ersätta den tidigare tandens rot.

Innan implantatet sätts på plats så bör det ha gått minst 3 månader från att tanden togs bort. I vissa fall är dock direktinstallation av implantatet efter tandborttagning möjlig.

Efter att implantatet eller implantaten installerats så måste dessa i de flesta fall läka fast i käkbenet under ca 8-12v innan man kan få en ny tandkrona (den del av tanden som syns i munnen) som fästs till implantatet.

Öppettider

Måndag: 07:00-18:00
Tisdag: 07:30-18:00
Onsdag: 07:00-15:00
Torsdag: 07:30-16:00
Fredag: 07:00-15:00

Telefon

021-12 52 53

Telefontid

Måndag: 07:30-15:00
Tisdag: 07:30-16:00
Onsdag: 07:30-15:00
Torsdag: 07:30-16:00
Fredag: 07:30-12:00